O knjižnici

Narodna knjižnica Dalj

Najstariji podatak o knjižnici u Dalju pronađen je u „Zborniku o Srbima u Hrvatskoj“ (Beograd: SANU, 1999.), u tekstu V. Krestića, gdje se navodi da je u Dalju 1861. godine otvorena čitaonica. Fond čitaonice značajno je obogatio pisac Jakov Ignjatović, koji je u Dalju živio od 1863. do1879. godine te čitaonici darovao veliki broj naslova, uključujući svoju privatnu knjižnicu.
Pečati u knjigama iz Zbirke starih knjiga (1887-1947.), svjedoče da je čitaonica stalno radila, s kraćim ili dužim prekidima za vrijeme Prvoga i Drugoga svjetskog rata. Nakon Drugog svjetskog rata, knjižnica djeluje u sklopu Narodnog sveučilišta. Osamdesetih godina 20. stoljeća uključena je u Centar za kulturu „Polet“, Čepin, u sklopu kojeg djeluje do 1991. godine.
Od 1992. do1997. godine knjižnica radi u sklopu Centra za kulturu „Dimitrije Isailović“, Dalj.
Godine 2000., sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Općine Erdut, obnovljen je prostor u Društvenom domu, gdje je smještena Narodna knjižnica Dalj, koja je započela s radom 1.rujna 2001. godine.

Status knjižnice

Narodna knjižnica je mjesno obavijesno središte, koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti te osigurava osnovne uvjete za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinca i društvenih skupina. Namijenjena je, bez ikakvih ograničenja, cjelokupnom stanovništvu određenoga područja, u svrhu podizanja razine opće izobrazbe, obaviještenosti i kulture, poticanja stručnog i znanstvenog rada te osobne kreativnosti, posebno kod djece. 
Narodna knjižnica odabire, nabavlja, obrađuje, u fizičkome i obavijesnom smislu sređuje te čuva i daje na korištenje knjižničnu građu, a preko organiziranih službi pruža raznolike usluge aktivnim i potencijalnim korisnicima. 
Svojim službama i uslugama knjižnica potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad te se zalaže za stjecanje navike čitanja i aktivno djeluje na razvijanje i njegovanje pozitivnog stava prema rekreaciji i provođenju slobodnog vremena u knjižnici. Knjižnica je upisana u Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj kojeg vodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Redovnu djelatnost Knjižnice financira osnivač, općina Erdut.

Prostor i oprema

Knjižnica zauzima prizemlje Društvenog doma u Dalju i prostire se na 104,22 m². 
U posudbenom odjelu smještena je knjižna građa za odrasle, dok je knjižna građa za djecu, odlukom osnivača ,općine Erdut, izmještena u dva stacionara – knjižnicu Osnovne škole Dalj i vrtić Mali princ, Dalj. Knjižnica ima čitaonicu u kojoj je smještena referentna građa koja se ne posuđuje (enciklopedije, leksikoni, rječnici…), neknjižna građa te laptopi za korisnike s pristupom internetu. U čitaonici se nalazi i zavičajna zbirka. Taj se prostor koristi i za raznovrsne programe i aktivnosti koje knjižnica organizira. 

Knjižnična građa

Korisnici imaju slobodan pristup knjižnoj građi: beletristici i popularno-stručnoj literaturi, književnosti za mlade i referentnoj zbirci.  Zavičajna zbirka može se razgledati na zahtjev korisnika, a primjerci iz zbirke neknjižne građe koriste se većinom za potrebe raznih manifestacija i aktivnosti. Zbirka starih knjiga (1887.-1947.), smještena je u prostoru KZC Milutin Milanković, Dalj.
Knjižnica se prijavljuje na Natječaj za potrebe financiranja javnih potreba u kulturi, koji svake godine raspisuje Ministarstvo kulture RH. 
Knjižni fond se oblikuje kupnjom koju financiraju lokalna samouprava i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te darovima nakladnika, autora i korisnika. Poseban je oblik dara Otkup Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Zaključno s 31.12.2020. godine, knjižni fond brojio je 21 224 sveska, zbirka neknjižne građe brojila je 166 primjeraka, a u knjižnicu je bilo upisano 584 člana. 

Manifestacije i aktivnosti

Samostalno ili u suradnji s nositeljima kulturnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti u lokalnoj zajednici, Knjižnica provodi niz kulturnih aktivnosti i manifestacija: književne večeri,  predstavljanja knjiga, izložbe novih knjiga i tematske izložbe, predavanja, okrugle stolove, radionice, projekcije filmova te organizira posjete polaznika vrtića Mali princ Dalj i učenika Osnovne škole Dalj i Srednje škole Dalj.

Posebnim programom obilježava se Noć knjige 23. travnja i Mjesec hrvatske knjige (15. listopada do 15. studenoga). 

Galerija slika

Skip to content